Obchodní podmínky

Pronajímatel (Kateřina Květová, Klenovice 19, 262 56 Krásná Hora) seznámila zákazníka s obsluhou a manipulací skákacího hradu.

 • Skákací hrad bude zapůjčen osobě starší 18-ti let.
 • Zákazník předkládá k potvrzení 1 doklad totožnosti.
 • Zákazník zaplatí za vypůjčení skákacího hradu vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 • Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně vratné kauce za zapůjčení skákacího hradu uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí hradu ve sjed naném termínu nevratná.
 • Při zapůjčení skákacího hradu zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 • Skákací hrad se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení
 • V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený skákací hrad ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně 2 hodiny před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.
 • Pokud nebude dodržen dohodnutý termín (viz smlouva) pronájmu skákacího hradu, bude účtován poplatek ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu.
 • Zákazník plně odpovídá za vypůjčený skákací hrad, je povinen o něj pečovat tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. V případě poškození skákacího hradu vinou zákazníka je povinen uhradit veškeré náklady na jeho opravu, včetně přepravy tj. dovozu a odvozu, kdy bude účtována částka ve výši 30,- Kč/1 km.
  • V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného skákacího hradu,  bude požadována plná náhrada ceny nového hradu.  Při drobném poškození skákacího hradu  nebude pronajímateli vrácena vratná kauce.
 • Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného skákacího hradu bude zákazníkovi vrácena vratná kauce za zapůjčení skákacího hradu v plné výši.
 • V případě vrácení znečištěného skákacího hradu má pronajímatel právo žádat po zákazníkovi poplatek ve výši 500,- Kč za vyčištění.
 • Zákazník nesmí skákací hrad bez písemného souhlasu pronajímatele půjčit třetí osobě, nesmí skákací hrad prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje nebo jakéhokoliv zcizení je zákazník povinen nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně se kterou byl při zapůjčení seznámen.
 • V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení skákacího hradu, nebo vrátí skákací hrad před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
 • Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného skákacího hradu.
 • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného skákacího hradu.

Kontakty

Sídlo společnosti:
Kateřina Květová
Klenovice 19
262 56 Krásná Hora
tel.: +420 724 416 111
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Místa k vyzvednutí:

Klenovice 19
262 56 Krásná Hora

Hrazanská
121 143 00 Praha 4-Točna

Fotogalerie

 

Místa k vyzvednutí:

Klenovice 19,
262 56 Krásná Hora

 

Hrazanská 121,
121 143 00 Praha 4-Točna

 

Kontakty:

Sídlo společnosti:

Kateřina Květová

Klenovice 19

262 56 Krásná Hora

tel.: +420 724 416 111

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.